Konferens 7 september 2023 - stockholm

NEXT STEP

Hur skyddar vi våra brandmän?

NEXT STEP

Har vi en lösning på brandmännens arbetsmiljö?

Brandmännens Cancerfond bjuder in till endagskonferens i Stockholm 7 september.

Hur skyddar vi våra brandmän?

Brandmännens Cancerfond bjuder in till endagskonferens i Stockholm 7 september för att tillsammans med representanter och sakkunniga från branschen informera om de senaste studierna och nyheterna kring hur vi skyddar våra brandmän mot cancer – hur kan vi skapa en säkrare arbetsmiljö för våra brandmän?

Under dagen kommer vi att gå igenom utvecklingen de senaste åren och ta del av erfarenheter och förslag på åtgärder som branschen tillämpat. Vad gör fackförbunden för att belysa frågan. Hur arbetar våra nordiska grannar? Räcker nuvarande arbetsmiljölag för att skydda våra brandmän? Sveriges kommuner och Regioner (SKR) kommer och MSB är på plats och delar med sig av sina erfarenheter. Måste brandmannautbildningen formas annorlunda?

Frågorna är många och de senaste årens intensiva forskning kring kläder och förebyggande åtgärder presenteras under dagen tillsammans med forskningsstudier och praktiska exempel på hur räddningstjänsterna ute i landet arbetar med frågan.

Next Step 2023 arrangeras av Brandmännens Cancerfond
i samarbete CTIF Sweden

Om

Brandmännens Cancerfond

Brandmännens Cancerfonds viktigaste uppgifter är att öka och sprida kunskapen om riskerna för den brandrök som våra brandmän exponeras för. Brandrök har varierande innehåll beroende på vad som brinner, vilket medför att brandmän utsätts för olika exponeringar i samband med bränder. Exponering sker genom huden och luftvägarna. Det man vet är att det blir farligare över tid och riskerna därmed ökar för brandmän att drabbas av cancer. Forskningsstudier visar entydigt ett tydligt samband mellan brandrök och vissa cancersjukdomar. Att gå in som rökdykare i brandrök är som att gå in i ett giftmoln bestående av cancerogena kemikalier där brandmannen endast skyddas av sin luftapparat och där huden är helt oskyddad.

Yrket som brandman är nu klassat i kategori 1 av den internationella organisationen IARC (International Agency for Research on Cancer) vilket innebär säkerställt samband mellan vissa cancerdiagnoser och yrket som brandman.

International Agency for Research on Cancer är Världshälsoorganisationens och Förenta nationernas samarbetsorganisation som utför och samordnar både laboratorie- och epidemiologisk forskning för att internationellt bekämpa cancer.

Välkommen till NEXT STEP 2023
Stockholm, 7 september

Hur skyddar vi våra brandmän?

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna | Tel: 040-611 13 00 | Email: info(att)informationsbolaget.se
© nextstep2023.se