Program

Program

NEXT STEP – Hur skapar vi en säkrare arbetsmiljö för våra brandmän?

VI har satt ihop en fullmatat program med representater från berörda myndigheter och sakkunniga från branschen. Vi får under dagen ta del av erfarenheter, praktiska exempel från räddningstjänsten, forskning och förslag på åtgärder inom detta mycket viktiga ämne.

*Programmet är preliminärt och uppdateras löpande.

7 september 2023

09.00-9.20 Välkommen till ”Next step”
Introduktion och information om hur vi hamnade här - i den bästa av världar hade inte denna konferens behövts. Vad kan vi tillsammans göra för att påverka arbetsmiljön för våra brandmän?
Anders Cederberg - ordförande Brandmännens Cancerfond
09.20-10.00 Brandmän dör i Cancer – Yrket klassat i kategori 1
Efter många års arbete är yrket som brandman klassat i kategori 1 vilket innebär säkerställt samband mellan vissa cancerdiagnoser och yrket som brandman. Vi får ta del av hur arbetet i IARC gick till och grunden till beslutet.
Alex Forrest - IAFF Canada
10.00-10.45 Kaffe
Kaffe serveras i utställningen
10.45-11.15 Arbetsmiljöverket informerar
Räcker nuvarande arbetsmiljölag för att skydda våra brandmän?
Paula Lundberg - Arbetsmiljöverket
11.15-12.00 PFAS i brandmännens larmkläder
Hur hanteras frågan internationellt kring arbetet med PFAS i brandmännens larmkläder
Alex Forrest - IAFF Canada
12.00-13.00 Lunch
Kaffe serveras i utställningen
13.00-13.30 Så arbetar vi förebyggande inom räddningstjänsten
Hur ska vi minska exponeringen av cancerogena ämnen på våra brandmän?
Stefan Magnusson - Grundare Friska brandmän
13.30-14.30 Hur arbetar man i våra nordiska grannländer?
Erfarenheter från våra nordiska grannar
Tommy Baekgaard - Ordförande Brandfolkenes Cancerforening, Danmark
Erik Tang - Brannmenn mot Kreft, Norge
14.30-15.15 Kaffe
Kaffe serveras i utställningen
15.15-15.45 Företagshälsovården
Kan vi utveckla våra hälsokontroller för att upptäcka förändringar i tid? Ska vi fortsätta med hälsokontroller efter pension?
Ernst Zuber - Överläkare Klinisk fysiologi, Aleris
15.45-16.15 Underställ räddar liv
Forskningsstudie visar att rätt underställ är viktigt.
Lars Ekberg – Professor, Chalmers
16.15-16.45 Friska brandmän
Stefan Magnusson - Grundare Friska brandmän
16.45 Avslutning

Arrangörer

Next Step 2023 arrangeras av Brandmännens Cancerfond i samarbete CTIF Sweden

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna | Tel: 040-611 13 00 | Email: info(att)informationsbolaget.se
© nextstep2023.se